Jak mogę spłacić pożyczkę?

Spłaty pożyczki możesz dokonać w każdej chwili, dokonując przelewu na jeden z naszych rachunków bankowych za pośrednictwem banku internetowego, w placówce Poczty Polskiej lub w oddziale banku.

Dokonując spłaty pożyczki należy wpisać w tytule przelewu nr pożyczki:

Spłata pożyczki nr …

Nasze rachunki bankowe:

PKO BANK POLSKI S.A. 09 1020 1097 0000 7902 0275 5643
BANK PEKAO S.A. 47 1240 1037 1111 0010 6236 6826
mBank S.A. 03 1140 2105 0000 5033 6700 1001
CitiBank S.A. 69 1030 1508 0000 0008 1769 0009

Nasze dane:

GetBucks Poland Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 96
00-807 Warszawa